Informacja o spływie kajakowym

Data publikacji: 06.07.2022 | Data wydarzenia: 16.07.2022

Koszalin 30.06.2022 r.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Zarząd Oddziału Środkowopomorskiego
Koszalin – Słupsk

Adres do korespondencji: ul. Garncarska 4, 76-200 Słupsk
Telefon do głównego organizatora spływu kajakowego kol. Zbigniewa Strzelczaka:
602 188 364

Zawiadomienie

Oddział Środkowopomorski SGP zawiadamia , że
w dniach 16 – 17 lipca 2022r.
odbędzie się Spływ Kajakowy rzekami: Czernicą i Gwdą
Przyjazd do miejscowości Czarne na ul. Młyńską 11 własnym środkiem transportu –
godz.10:00 – 11:00 w dniu 16.07.2022 r.
Planujemy nocleg na polu biwakowych przy młynie – namioty we własnym zakresie.
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów – pokoje w Młynie:
2 pokoje – (3 osobowe)-100 zł od osoby – 1 doba , następna doba 80 zł
1 pokój – ( 2 osobowy małżeński) – 70 zł od osoby – 1 doba. O rezerwacji noclegów
zadecyduje kolejność zgłoszeń do kol. Zbigniewa Strzelczaka.
Opłata za wypożyczenie kajaka na dwa dni wyniesie 100 zł (50zł.x2).
Opłata za miejsce na polu namiotowym od namiotu za dwa dni wynosi 40 zł. (20zł.x2)
Opłata za parkowanie samochodu za dzień – 5 zł.
Przedpłata na zabezpieczenie żywnościowe na wspólny wieczorny posiłek – 40 zł od osoby.

Potwierdzona rezerwacja pokoi noclegowych, rezerwacji kajaków oraz wspólnie
zorganizowany posiłek będzie wymagała uiszczenia całej kwoty na konto Oddziału SGP
w Koszalinie nr: 35 1140 0026 0000 3522 2900 1025 w terminie do 12 lipca 2022 r.
W drugim dniu w miejscu zakończenia spływu będzie istniała możliwość posilenia się
indywidualnie w miejscowych punktach spożywczych.
Serdecznie pozdrawiam
Prezes Oddziału Środkowopomorskiego SGP
Izabela Bonk

Dla członków SGP uczestniczących w dwudniowym spływie, którzy opłacili składki,
koszt imprezy pomniejszony jest o 50 zł.