Składki

Członkowie Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Oddział Środkowopomorski Koszalin – Słupsk

Stosownie do ustaleń § 14 pkt. 4 statutu SGP, który stanowi że członek zwyczajny jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich, ” Zarząd Oddziału informuje, że wpłat składki członkowskiej można dokonać  przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Środkowopomorski, ul. Garncarska 4, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Składka członkowska”
Numer konta do wpłat:    mBank  nr 35 1140 0026 0000 3522 2900 1025

Wysokość obowiązującej składki miesięcznej:
– członek zwyczajny – 10 zł
– renciści i emeryci – 5 zł
– studenci należący do Koła Studentów, do ukończenia 26 roku życia – 2 zł
– osoby, które ukończyły 75 lat – zwolnione z opłat