Relacja z IX Ogólnopolskiego Seminarium Biegłych Sądowych z zakresu geodezji

Data publikacji: 19.10.2022

W dniach od 30 września 2022r.  do 2 października 2022r.  odbyło się IX Seminarium Biegłych Sądowych z Zakresu Geodezji. Tradycyjnie organizatorem był Środkowopomorski Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich.  Tym razem jednak zmieniona została lokalizacja tego cyklicznego wydarzenia, zamiast dotychczasowych Dąbek koło Darłowa impreza zagościła w Mielnie koło Koszalina,  w kameralnym ośrodku Marina Mielno z widokiem na jezioro.  Seminarium objęte zostało honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Różnorodna tematyka, począwszy od teorii błędów do pomiarów za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, została zaprezentowana przez 11 prelegentów w trwających ponad 17 godzin wykładach. Pomimo zmiany lokalizacji uczestnicy mieli zapewnione zarówno morze i jezioro jednocześnie.  Części uczestników udało się skorzystać z okoliczności przyrody, ale w zdecydowanej większości sumiennie wysłuchali wygłoszonych prelekcji od początku do końca. Nie ma co się temu dziwić – prelegenci zadbali o wysoki i ciekawy poziom swoich prezentacji.

Mimo tego, iż tegoroczna edycja seminarium zdominowana była przez technologie fotogrametryczne i możliwości ich wykorzystania do sporządzania opinii sądowych takie jak:

  • „Granice działek ewidencyjnych i granice nieruchomości w opiniach sądowych. Wykorzystywanie zdjęć lotniczych i ortofotomap w opiniach sądowych związanych z granicami”
  • „Ocena możliwości wykorzystania archiwalnych zdjęć lotniczych na potrzeby odtworzenia zasięgu i sposobu użytkowania działek ewidencyjnych”,
  • „Ustalenie granicy działki ewidencyjnej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych”

 

to nie zabrakło także innych, ważnych w pracy biegłego tematów:

  • „Teoria błędów; Definiowanie układów odniesień przy przemieszczaniu budowli”
  • „Opinia biegłego sądowego przed sądem cywilnym- wybrane zagadnienia”
  • „Znaczenie archiwalnych dokumentów określających stany prawne nieruchomości przy ustaleniu  ich granic w postępowaniu sądowym
  • „Organy reprezentujące Skarb Państwa w procedurze wznowienia granic i postępowaniu rozgraniczeniowym”
  • „Opinia biegłego a orzeczenie sądu, którego nie da się ujawnić w ewidencji gruntów i budynków”

Zaprezentowano możliwości jakie daje technologia pomiarów za pomocą bezzałogowego statku powietrznego. Odbył się pokaz nalotu dronem, a następnie w prezentacji zaprezentowane zostały wyniki nalotu oraz możliwości ich przetwarzania.

Poza przygotowanymi prelekcjami nie zabrakło także miejsca na dyskusje, które odbywały się zarówno w trakcie wyznaczonego na to czasu podczas panelu dyskusyjnego, który  poprowadził przewodniczący klubu biegłych sadowych mgr inż. Leszek Cieciura,  jak i w kuluarach.  Dyskusje dało się w każdych okolicznościach:  w przerwach, na śniadaniu,  na kolacji ….

Kolejne, jubileuszowe X Seminarium Biegłych Sądowych z zakresu geodezji planowane jest na wrzesień 2024r.  Zachęcamy wszystkie osoby,  którym tegoroczna edycja przypadła do gustu oraz te, które chciałyby uczestniczyć w następnej –  do wpisania już teraz tej daty w kalendarz!

Zdjęcia z seminarium  galerii.